Auto-industrija Pobjeda, Enker, Unico Filter(MHBA), FAD ...

panzer
Posts: 6808
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Auto-industrija Pobjeda, Enker, Unico Filter(MHBA), FAD ...

Post by panzer » 20 Apr 2018, 16:01

Oko 73 miliona KM...
Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević posjetio je sa saradnicima kompaniju Mann+Hummel u Tešnju i sastao se sa menadžmentom ove izuzetno uspješne kompanije, koja ostvaruje rekordnu proizvodnju filtera za automobilsku industriju.

Mahmut Galijašević direktor Mann+Hummela u Tešnju upoznao je premijera i ministre da kompanija ima 665 zaposlenih, da izvoz čini 98% ukupne proizvodnje te da je promet kompanije u 2017. godini bio 37,5 miliona eura.

panzer
Posts: 6808
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Auto-industrija Pobjeda, Enker, Unico Filter(MHBA), FAD ...

Post by panzer » 23 Apr 2018, 09:35

Pobjeda je konačno prebacila cifru od 20 miliona KM prometa uz nešto sitno dobiti.
Ovdje je problematično što novi vlasnik nastoji da izvuče pare iz firme umjesto da napravi ozbiljnu dokapitalizaciju i obnovi tehnologiju u firmi kako bi imali šansu da rade sa velikim firmama. Jer ako uložiš onda ćeš i imati ozbiljan povrat uloženog a ako nastojiš samo izvući pare onda od firme nema ništa. Doduše, i ovaj za dio koji su kupili nisu potrošili više od par stotina hiljada KM pa šta god da izvuku iz firme, njima će biti dobro.

panzer
Posts: 6808
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Auto-industrija Pobjeda, Enker, Unico Filter(MHBA), FAD ...

Post by panzer » 26 Apr 2018, 13:21

Zavidan rezultat unico filtera. Jeste da su imali značajan otpis brendirane robe ali ova dobit opravdava dosadašnje aktivnosti. Dobit 17 KM po dionici.

panzer
Posts: 6808
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Auto-industrija Pobjeda, Enker, Unico Filter(MHBA), FAD ...

Post by panzer » 23 May 2018, 09:01

Začudo nema dividende..
Saziva se 21. Skupština društva “Mann+Hummel BA” d.d. Tešanj za 19.06.2018. godine (utorak), sa početkom u 09:00 sati, u prostorijama društva u Tešnju, ul. Bukva bb

Za skupštinu je predviđen slijedeći Dnevni red:

1.2. Izbor radnih tijela skupštine

3.Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2017. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj I izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju

4. Odluka o rasporedu dobiti

5. Izbor vanjskog revizora

6. Razrješenje NO

7. Izbor NO

8. Odluka o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa NO

9. Razrješenje odbor za reviziju

10. Izbor odbora za reviziju

11. Odluka o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa odborom za reviziju

panzer
Posts: 6808
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Auto-industrija Pobjeda, Enker, Unico Filter(MHBA), FAD ...

Post by panzer » 28 Jun 2018, 13:46

Čak i ako dođu do 95% vlasništva, švabe će prisilni otkup morati raditi bar po 100 KM. A krenuli su sa kupovnom cijenom od 25 KM.

brzi
Posts: 720
Joined: 31 Jul 2012, 14:34

Re: Auto-industrija Pobjeda, Enker, Unico Filter(MHBA), FAD ...

Post by brzi » 28 Jun 2018, 19:49

Kad su ona prva tri fonda prodala na 30,00 KM po dionici mislio sam da će vrlo brzo ovako ili "onako" da ih slijedi i četvrti fond i da će tu biti gotova priča.
Na moju žalost ( što prerano prodah) i radost hrabrijih i istrajnijih minimalna cijena po kojoj će moći ići u prisilni otkup će biti mnogo viša.

panzer
Posts: 6808
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Auto-industrija Pobjeda, Enker, Unico Filter(MHBA), FAD ...

Post by panzer » 29 Jun 2018, 08:32

Posložile su se neke stvari. Prvo ovi su bili voljni dati veće pare a nisu planirali manipulisati na berzi odnosno nisu šibicari kao domaći "uspješni biznismeni".
Drugo, nije bilo ni previše trgovina uz rast cijena a treće i što je isto tako važno je što je na suprotnoj strani bio pojedinac koji je bio finansijski sposoban da isprati rast cijene jer bez toga do ove situacije najvjerovatnije ne bi došlo.

Ali je zanimljivo da su prije deset godina raspisivali tender po 21 KM a sada i na berzi daju 77 KM po dionici.

Shahab
Posts: 608
Joined: 26 Apr 2015, 21:49

Re: Auto-industrija Pobjeda, Enker, Unico Filter(MHBA), FAD ...

Post by Shahab » 29 Jun 2018, 20:29

Proizvodnja integrisana u njemaćki industrijski kompleks. To je model i formula.

panzer
Posts: 6808
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Auto-industrija Pobjeda, Enker, Unico Filter(MHBA), FAD ...

Post by panzer » 02 Jul 2018, 12:49

Neko ide sa velikim kupovnim nalogom na Enkeru. Obično se kalkuliše kada se stavljaju kupovni nalozi.

montypython
Posts: 2321
Joined: 06 May 2010, 10:52

Re: Auto-industrija Pobjeda, Enker, Unico Filter(MHBA), FAD ...

Post by montypython » 03 Jul 2018, 15:17

Kupiše što su mogli na Enkeru a nije ni bilo navale na ponudi. Pretpostavljam da bi kupili i više ali daleko je ovo još od realne cijene. Koja je fora sa ovom jednom dionicom što ostave na kraju na kupovnom nalogu?

Post Reply