Page 24 of 25

Re: Solana Tuzla

Posted: 07 Jan 2019, 12:47
by insider

Re: Solana Tuzla

Posted: 07 Jan 2019, 13:04
by panzer
pa jes....

velikodušno po 25
Kada je riječ o Solani, tu smo najviše posla uradili. Imenovani su novi menadžment, novi Upravni odbor i sad smo u procesu završetka javnog poziva gdje će se javno pozvati svi ostali dioničari ukoliko žele prodati svoje dionice

Re: Solana Tuzla

Posted: 07 Jan 2019, 13:20
by insider
Mislio sam na cijelu pricu oko AS holdinga

a Sto se tice kupovine na berzi to svi znamo kako ide

Re: Solana Tuzla

Posted: 07 Jan 2019, 13:59
by panzer
Znamo kako to ide. Ali ne umanjuje činjenicu da je to krivično djelo.

Pa ako su prije dvadeset godina "morali" biti takvi u trgovini kafom, ne moraju danas u trgovini dionicama. Jer moguće je da nekad zaživi pravna država.

Re: Solana Tuzla

Posted: 24 Jan 2019, 10:44
by panzer
Ponudu za preuzimanje dioničkog društva "Solana“ d.d. Tuzla, ulica Soli 3, 75000 Tuzla

Ponuditelj je AS HOLDING d.o.o.,Ekonomija bb, 74260 Tešanj.

Ponuda za preuzimanje se odnosi na 252.536 redovnih dionica na ime što predstavlja 49,8808 % od ukupnog broja dionica, koje u trenutku davanja Ponude za preuzimanje nisu u vlasništvu ponuditelja.

Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 25,00 KM, što predstavlja 35,6125 % od nominalne vrijednosti dionica.

Rok važenja Ponude za preuzimanje je 28 dana, a počinje teći od dana objavljivanja Ponude za preuzimanje u novinama.

Ako su ispunjeni svi uslovi iz Ponude za preuzimanje, dionice prijavljene u odgovoru na Ponudu za preuzimanje bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana od isteka trajanja ponude po cijeni navedenoj u Ponudi za preuzimanje.
Sve po zakonu.

Re: Solana Tuzla

Posted: 31 Jan 2019, 17:04
by panzer
Pogrešno bi bilo prodati dionice na tenderu. Ovdje, čak i cijeli AS ode u propast, solana će opstati.
Ali bi se trebalo naoružati živcima jer će ovi još nekoliko godina nakon tendera mrcvariti cijenu na berzi. A mogla bi se pokazati i veća dobit za koju godinu.
Tešanjska AS grupacija ima namjeru da tuzlansku Solanu učvrsti kao ključnog snabdjevača cjelokupnog tržišta jugoistočne Evrope.

Ovo se navodi u mišljenju na tender ponudu koju je raspisala AS Holding Tešanj u zajedničkom djelovanju sa AS d.o.o. Jelah za preuzimanje Solane Tuzla.

- Ponuda ima namjeru da poštuje strateške i prioritetne ciljeve koji su definisani vizijom i misijom ciljnog društva sa posebnim naglaskom na modernizovanje temeljne proizvodnje i pokretanje nove, te kreiranje potpuno novih proizvoda, poboljšanje distributivno logističkih kapaciteta kako bi se učvrstio kao ključni snabdjevač cjelokupnog tržišta jugoistočne Evrope, navodi se u mišljenju Uprave i Nadzornog odbora o tender ponudi.

U pogledu uposlenika, AS grupacija namjerava da poboljša njihov materijalni položaj kao i da poduzme mjere na uvećanju znanja uposlenika, dodaje se.

Uprava i Nadzorni odbor Solane pozivitno su se izjasnili o ponudi za preuzimanje kompanije.

AS Holding je vlasnik 47,2 posto, a AS d.o.o. Jelah 2,9%, te zajedno posjeduju 50,1% dionica Solane.

Tender ponuda za preostale dionice Solane raspisana je 24. januara, a trajat će do 21. februara 2019. godine, izvještava Indikator.ba.

Re: Solana Tuzla

Posted: 01 Feb 2019, 10:28
by Mirnes
Ljudi koji donose odluke u nadzornom solane, su ljudi iz as grupacije il holdinga, pa i suvlasnici...i kazu sve je po zakonu da oni isti to kupe...onako usput

Re: Solana Tuzla

Posted: 22 Feb 2019, 09:09
by panzer
AS grupacija iz Tešnja povećat će vlasničko učešće u Solani d.d. Tuzla za nešto više od 10 posto nakon okonačane ponude za preuzimanje, izvještava Indikator.ba.

U tender ponudi koja je okončana juče, deponovano je 54.617 dionica Solane, a što procentualno predstavlja udio od 10,78 posto.

AS Holding d.o.o. Jelah Tešanj ima rok do 28. febraura 2019. da plati deponovane akcije.

Ukoliko sve deponovane akcije budu plaćene, vlasnički udio AS Holdinga i kompanija AS d.o.o. Jelah, koje su u zajedničkom djelovanju, povećat će udio u Solani na 60,9 posto.
Dobro je što je ovako ostalo. Makar će kasnije biti i mrcvarenja cijenom dionica ali ne treba dati svoje udjele jeftino.

Re: Solana Tuzla

Posted: 29 Apr 2019, 11:51
by panzer
Prihod 2018. 27,7 mil KM ; dobit 2,77 mil KM odnosno 5,5 KM po dionici.

Re: Solana Tuzla

Posted: 29 Apr 2019, 12:11
by panzer
Obzirom da ove podatke uzimam sa LRC vidim da ima malih odstupanja jer oni izvještaje daju u vidu nekog pregleda.