Elektroprivreda BIH

veliki dedo
Postovi: 48
Pridružen/a: 10 sij 2013, 17:18

Re: Elektroprivreda BIH

PostPostao/la veliki dedo » 05 kol 2018, 13:18

Evo novog dokaza da je "SLOBODNA BOSNA" bila u pravu:

Elektroprivreda BiH završila je prvo polugodište ove godine s neto profitom od oko 28 miliona KM, dok je u istom periodu godinu ranije poslovala s rekordnim neto gubitkom od skoro 23 miliona KM. Šta se to desilo u samo godinu dana da je ista firma u istom razdoblju iskazala toliko različite rezulate poslovanja?

Nema sumnje da je ova godina bila povoljnija za energetičare zbog obilnih padavina tokom proljeća, no povoljnija hidrološka situacija u ovoj godini nije mogla donijeti toliku razliku. Glavni razlog krije se u izrazito nepovoljnom poslovnom aranžmanu koji je, uz političko posredovanje čelnika SBB-a i HDZ-a, EPBiH sklopila prošle godine s Aluminijskim kombinatom Mostar, o čemu je „Slobodna Bosna“ iscrpno pisala krajem jula prošle godine kada je objavljena vijest o rekordnom poslovnom gubitku vodeće elektroprivredne kompanije u BiH. Zbog tog teksta bili smo izloženi baražnoj vatri interesnih lobija, no vrijeme je pokazalo da smo bili posve u pravu.

Podsjećamo, kada je potpisan Ugovor o isporuci električne energije između Elektroprivrede BiH i Aluminija Mostar, tadašnji direktor mostarske firme Mario Gadžić oduševljeno je u javnom saopćenju naveo kako je sklopljen „povijesni ugovor“.

Ništa u tom ugovoru nije povijesno osim povijesno niske cijene po kojoj je EPBiH prodala struju mostarskom kombinatu, a zbog čega je prvih šest mjeseci 2017. godine poslovala s rekordnim gubitkom od oko 23 miliona KM!

Najveće „zasluge“ za ovaj ugovor, koji je EP BiH odveo u gubitak, pripadaju Džemi Borovini, izvršnom direktoru u EP BiH za trgovinu i snabdijevanje, koji je na tu funkciju došao kao kadar Radončićevog SBB-a, te Mariju Gadžiću, direktoru Aluminijskog kombinata Mostar, koji se tu obreo kao kadar Čovićevog HDZ-a.

Naime, za prvi kvartal prošle godine ugovorena je cijena od 37 eura po megavat-satu (MWH), a za drugi kvartal 33 eura po megavat-satu. I u prvom i u drugom kvartalu prodajna cijana je bila niža od prozvodne koja je iznosila oko 44 eura po megavat-satu, pa je već tada bilo jasno da će EPBiH potonuti u gubitak.

Cijena električne energije na mađarskoj berzi HUPEX za januar 2017. godine je bila u prosjeku iznad 90 eura za megavat-sat a kasnije i 140 eura! Dakle, cijena po kojima je EP BiH prodala struju Aluminiju bila je višestruko niža od tržišne!

Ako se zna da je EP BiH kroz potpisani ugovor sa Aluminijskim kombinatom Mostar preuzela obavezu da isporučuje 180 MW, to se jednostavnim množenjem 180 MW sa 2160 sati, koliko je sati imao prvi kvartal, dolazi do iznosa od 388.800 MWH.

Ako se zna da je proizvodna cijena na pragu elektrana u prvom kvartalu bila 47 eura, a da se prodavala po 37, dolazi se do iznosa od 10 eura gubitka po svakom isporučenom megavat-satu, što konkretno iznosi 3.888.000 eura ili 7.604.000 KM!!!

Ali, to je bio tek početak problema! EP BiH se bila malo preračunala pa je Aluminiju prodala tolike količine električne energije da u jednom trenutku nije mogla podmiriti potrebe ostalih kupaca, te je manjak struje morala uvoziti, plaćajući u prosjeku 120 eura po megavat-satu, dakle tri puta više od cijene po kojoj je struju prodala Aluminiju!

Ista se situacija ponovila i u drugom kvartalu kada je bila predviđena isporuka od 393.120 MWh i to po još nižoj cijeni od svega 33 eura po megavat-satu.

Ali, tada počinje drugi čin drame: zbog suhe zime akumulacije su potpuno ispražnjene (sjetite se onih sablasnih slika Jablaničkog jezera) pa se struja najvećim dijelom proizvodila u termoelektranama, dakle po cijeni od 47 eura po megavat-satu. Ta ista struja Aluminiju je fakturirana po 33 eura,što će reći da je gubitak u supstanci iznosio 14 eura po megavat-satu!!!

Eto kako je nastao šestomjesečni gubitak EPBiH od oko 23 miliona KM, koji je aktuelna uprava namjeravala pokriti povećanjem cijena struje.

Kalkulacija je pokazala da Elektropriveda BH zbog štetnog ugovora s Aluminijem Mostar nije samo ostvarila gubitak od oko 23 miliona KM, nego je nepovratno propustila priliku da na izvozu električne energije ostavari profit od oko 32 miliona KM.

Direktnu odgovornost za ovakve katastrofalne poslovne rezultate EPBiH u prošloj godini snosi Radončićev pulen u EPBIH, Džemo Borovina, koji je utanačio štetni ugovor, mada upućeni tvrde da su cijeli aranžman aminovali stranački šefovi Borovina i Gadžića, Fahrudin Radončić i Dragan Čović.

panzer
Postovi: 6284
Pridružen/a: 11 ožu 2010, 21:30

Re: Elektroprivreda BIH

PostPostao/la panzer » 05 kol 2018, 13:44

I odgovor firme.
Velike odluke u JP "Elektroprivreda BiH" d. d. – Sarajevo, koje imaju zaista značajne konsekvence na njeno poslovanje, rezultat su timskog rada njenih uposlenika i njenog menadžmenta, a nikako pojedinaca, ma na kojoj oni bili poziciji u ovoj velikoj kompaniji. Bitno je da se sve odluke, pa i odluka o Ugovoru za isporuku električne energije za "Aluminij" d. d. Mostar, donose analitično i to samo u okvirima struke, na bazi raspoloživih informacija u datom trenutku, na bazi najboljih procjena i sa najboljim interesom za kompaniju. Kao i prije, tako i danas, tako i u budućnosti.

U periodu pripreme Ugovora, uz analize energetskih i ekonomskih parametara, stanja na tržištu električne energije, potrebi da se dio količina električne energije iz proizvodnih kapaciteta JP "Elektroprivreda" BiH d. d. – Sarajevo plasira na tržište, osigura prijem raspoloživih količina uglja iz rudnika, osigura najbolja ekonomija u proizvodnji i plasmanu energije u uslovima prilika kakve su vladale na tržištu, Ugovor sa kompanijom "Aluminij" d. d. Mostar predstavljao je dobar poslovni projekat. Bez detaljnijeg osvrta na stanje na tržištu tokom 2016. godine, kada su cijene za energiju bile oko 20 EUR/MWh u drugom kvartalu, do oko 40 EUR/MWh za treći i četvrti kvartal, svi su parametri i procjene ukazivali da se za 2017. godinu ne smije previše rizikovati sa velikim količinama energije i doživjeti „sudbina“ cijena iz 2016. godine, da se ne smije doći u situaciju da se smanjuju isporuke uglja od strane rudnika i na taj način ugrožava njihovo poslovanje, da treba voditi računa o profilu isporuke energije na tržište s kojim se obezbjeđuje normalno tehnološko funkcioniranje proizvodnih kapaciteta, te da treba poštovati ograničenja u planiranju, pogonu i vođenju proizvodnih kapaciteta.U nastavku navodimo nekoliko parametara koji su prethodili aktivnostima pripreme Ugovora sa kompanijom "Aluminij" d. d. Mostar.

Prema podacima sa mađarske berze električne energije – HUPX (relevantne za Region), indikacije cijena za 2017. godinu, bile su u rasponu od 35,5 do 36,5 €/MWh za isporuku sa snagom u bandu. Po kvartalima to su cijene od 36,5 do 37,5 €/MWh za prvi kvartal, od 31,5 do 32,5 €/MWh za drugi kvartal, od 36,5 do 37,0 €/MWh za treći kvartal i od 37,0 do 37,5 €/MWh za četvrti kvartal. Imajući u vidu ovaj nivo cijena, kao i rizike od volatilnosti (nestalnosti, promjenljivosti) cijena, te uz maržu trgovaca od 0,5 do 1,0 €/MWh, može se očekivati da bi cijena na tržištu za kupca koji troši snagu u bandu, kakav je "Aluminij" d. d. Mostar, bila u rasponu od 37,0 do 37,5 €/MWh. U ovakvim okolnostima, JP "Elektroprivreda BiH" d. d. – Sarajevo, kao trgovac, mogla je prodavati svoju energiju za 2017. godinu. Dakle, od 36,5 do 37,5 €/MWh za prvi kvartal, odnosno od 31,5 do 32,5 €/MWh za drugi kvartal.

Cijene s kojima je zaključen Ugovor između JP "Elektroprivreda BiH" d. d. – Sarajevo i "Aluminij" d. d. Mostar su: 38,00 €/MWh za prvi kvartal, odnosno 34,00 €/MWh za drugi kvartal, za isporuku energije sa konstantnom snagom tokom cijelog perioda od 180 MW, što predstavlja proizvodnju jednog 200 MW-nog termobloka JP "Elektroprivreda BiH" d. d. – Sarajevo.Dakle, netačan je navod da su prodajne cijene za "Aluminij" d. d. Mostar bile 37,00 €/MWh za prvi kvartal, odnosno 33,00 €/MWh za drugi kvartal 2017. godine.EPBiH: Oštra reakcija
EPBiH: Oštra reakcija
U periodu dogovaranja parametara Ugovora između JP "Elektroprivreda BiH" d. d. – Sarajevo i "Aluminij" d. d. Mostar, početkom septembra 2016. godine, cijene električne energije na tržištu bile su niže od ugovorene cijene za prvi, odnosno za drugi kvartal 2017. godine. Šta je tada alternativa za JP "Elektroprivreda" BiH d. d. – Sarajevo? Prodati energiju za "Aluminij" d. d. Mostar? Prodati energiju na tržište (nekoj trgovačkoj kompaniji) po tada aktuelnim cijenama? Dalje čekati razvoj stanja na tržištu i ulaziti u veću neizvjesnost i rizike i dovesti se u situaciju stanja cijena koje su vladale u 2016. godini? Odgovor i odluka bila je jasna.

Neprofesionalno je koristiti se nerelevantnim pokazateljima, odnosno javnost obmanjivati dnevnim cijenama sa berze za mjesece januar i februar 2017. godine, a koje se nikako ne mogu odnositi niti primijeniti na predmetni Ugovor. Naime, mađarska berza električne energije (HUPX) posluje na principu tri glavna modela: Intra-day market, Day-ahead auction, Physical futures market. Predmetni Ugovor između JP "Elektroprivreda BiH" d. d. – Sarajevo i "Aluminij" d. d. Mostar zaključen je za budući period, i to sa jednim relevantnim i valjanim modelom, a to je Physical futures market. Dakle, dovođenje dnevnih cijena iz Day-ahead auction modela u kontekst s Ugovorom nema ekonomskog rezona.Bilo bi dobro, zbog javnosti, da je u članku navedeno kako su cijene na dnevnom osnovu u januaru 2017. godine, bile i oko 15 EUR/MWh. Dakle, za ozbiljnu, istinitu i relavantnu analizu potrebno je poznavanje tržišta električne energije, elektroenergetike i ekonomije.

Ugovor između JP "Elektroprivreda BiH" d. d. – Sarajevo i "Aluminij" d. d. Mostar zaključen je u okolnostima tadašnjih tržišnih prilika kao:

– ekonomski najbolja opcija za JP "Elektroprivreda BiH" d. d. – Sarajevo;

– zakonit, transparentan i na dobrim ekonomskim osnovama zasnovan aranžman;

– pozitivan iskorak koji je prepoznat od domaćih struktura vlasti, ali i od zastupnika u Evropskom parlamentu, o čemu su domaći mediji u više navrata izvještavali.

S ciljem objektivnog infromiranja javnosti navodimo i sljedeće:

– Zbog ispada jednog termobloka snage 200 MW u mjesecu januaru 2017. godine, što je operativna i kratkoročna pojava koja se dešava u pogonu proizvodnih kapaciteta, JP "Elektroprivreda BiH" d. d. – Sarajevo je kupila energiju na tržištu u periodu maksimalnih cijena u vrijednosti oko 4 miliona KM, što nije ni u kakvoj vezi sa Ugovorom sa "Aluminijem" d. d. Mostar, mogla je biti neka druga kompanija. Ispad je očekivana, ali ne predvidiva okolnost, dešava se statistički u različitim periodima kada na tržištu vladaju cijene koje imaju svoje zakonitosti. Ovaj ispad i visoke cijene na tržištu potvrđuju rijetke, ali moguće događaje zbog kojih se ne 'zaustavlja' ekonomija kompanija.

– JP "Elektroprivreda BiH" d. d. – Sarajevo je tokom januara bila prinuđena obustaviti pogon najekonomičnijeg termobloka snage 200 MW u TE “Tuzla” iz ekoloških razloga i kupovati energiju na tržištu. Ovaj zahtjev je ispoštovan i traženi su modaliteti da se saniraju ekonomske posljedice zastoja termo bloka, a ne da se ovaj zastoj pripisuje nekim ugovorima, politikanstvu i slično.– Zbog izrazito sušnih hidroloških prilika u januaru 2017. godine, ostvareni dotoci vode bili su 37,6 GWh za Podružnicu Hidroelektrane na Neretvi, a planski (očekivani) dotoci vode su 147,8 GWh. Dakle, ostvareni dotoci vode bili su manji za oko 70%. Podbačaj u dotocima vode u energetskom smislu odgovara manjoj snazi hidroelektrana od prosječno 150 MW, a snaga isporuke za "Aluminij" d. d. Mostar je 180 MW.

Ova okolnost nije mogla biti uzeta u obzir u septembru 2016. godine, kada je pripreman predmetni Ugovor.

– Potrošnja električne energije vlastitog konzuma JP "Elektroprivreda BiH" d. d. – Sarajevo zbog izuzetno niskih temperatura za januar, bila je veća za oko 45 GWh, što odgovara prosječnoj snazi na nivou mjeseca od oko 70 MW.

Ova okolnost nije mogla biti uzeta u obzir u septembru 2016. godine, kada je pripreman predmetni Ugovor.

– Zbog niskih temperatura i otežanog funkcioniranja rudničkih kapaciteta i transporta uglja, ukupne isporuke uglja bile su manje za oko 180.000 tona za januar i februar 2017. godine.

Ova okolnost nije mogla biti uzeta u obzir u septembru 2016. godine, kada je pripreman predmetni Ugovor;

– JP "Elektroprivreda BiH" d. d. – Sarajevo je za prvih 8 dana januara 2017. godine, kupovala energiju na tržištu daleko ispod cijena od svih zaključenih aranžmana, s razlogom poboljšanja ekonomije svoje proizvodnje.

– JP "Elektroprivreda BiH" d. d. – Sarajevo je za mart 2017. godine, kupila energiju na tržištu u količini od preko 80% od isporuke za taj mjesec za "Aluminij" d. d. Mostar po cijenama koje su ispod cijene iz Ugovora – ispod 38,00 EUR/MWh.

– "Aluminij" d. d. Mostar je osigurao bankarsku garanciju za uredno plaćanje po obavezama iz Ugovora, do 9. januara 2017. godine, izvršio uplatu u iznosu 9 miliona KM, a nakon toga vršio redovne sedmične uplate – svakog ponedjeljka po 2,5 miliona KM, dok drugi trgovci plaćaju svoje obaveze do 20.-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Ilustracije radi, važno je istači da je profil isporuke energije za "Aluminij" d. d. Mostar sa konstantnom snagom veoma atraktivan za bilo kojeg snabdjevača u odnosu na druge velike potrošače koji imaju izrazito promjenljiv dijagram preuzimanja, ali ne toliko veću cijenu u odnosu na ovog potrošača.

Također, bitno je navesti da su u uslovima aktuelnog povoljnog hidrološkog razvoja u regionu u prva četiri mjeseca 2018. godine, cijene energije na tržištu za operativnu, dnevnu i sedmičnu prodaju u pojedinim danima bile na vrijednostima od 10,0 do 25,0 EUR/MWh. U ovakvim okolnostima, a zbog brojnih ograničenja u vožnji proizvodnih kapaciteta, povećanih dotoka vode i u konačnici zbog prelijevanja vode na akumulacijama, postavlja se praktično pitanje u vezi sa cijenama po kojima se energija treba prodavati na tržištu. Nužno je razmišljati o tome da se često (dnevno) ne mogu izbacivati iz pogona i stavljati u pogon termo blokovi kao što to mogu agregati u hidroelektranama, a energija se mora prodavati, odnosno plasirati na tržište po niskim cijenama. Da li to znači gubitak za JP "Elektroprivreda BiH" d. d. – Sarajevo? Ne znači! I u ovakvim okolnostima proteklog perioda 2018. godine, JP "Elektroprivreda BiH" d. d. – Sarajevo ima zavidan pozitivan rezultat.

Dakle, povoljne hidrološke prilike, potrošnja vlastitog konzuma u okvirima planiranih količina energije, ali i povoljne cijene na tržištu, glavni su elementi za pozitivan rezultat JP "Elektroprivreda BiH" d. d. – Sarajevo koji se mora posmatrati cjelovito u kontekstu svih parametara njenog poslovanja. Jednog parametra – nikako!

Kako zbog niza iznesenih neistina tako i zbog činjenice da "Slobodna Bosna" nije kontaktirala JP "Elektroprivreda BiH" d. d. – Sarajevo za iznošenje stajališta po predmetnom Ugovoru, došlo je do ozbiljne povrede profesionalnih i etičkih standarda u informiranju javnosti u BiH. Posebno, ne može se prihvatiti činjenica koja se navodi u tekstu da se velike odluke u JP "Elektroprivreda BiH" d. d. – Sarajevo personalizuju, na način da javnost dobije dojam da su to odluke jednog čovjeka, ispred jedne političke stranke. To je bespotrebna i neukusna platforma neprofesionalizma i izostanka čistog strukovnog kodeksa.veliki dedo
Postovi: 48
Pridružen/a: 10 sij 2013, 17:18

Re: Elektroprivreda BIH

PostPostao/la veliki dedo » 05 kol 2018, 17:37

Sa dodatnim razočarenjem može se konstatovati kako su na ovaj demant potrošili više truda i energije nego za projekat Vjetroparka Podveležje i gradnje HE Vranduk a za koju će uskoro, evo već po peti put, postavljati novi kamen temeljac...

Zar činjenica da se nešto prodavalo niže od troškova proizvodnje što je za posljedicu imalo ogroman gubitak nije odraz nesposobnosti rukovodstva Elektroprivrede?!

Zar dodatna činjenica da se poslije to isto nešto moralo kupovati od drugih po još većim cijenama ostvarajući još veći gubitak nije dodatna potvrda te nesposobnosti?!

Zar činjenica da su drugi subjekti ostvarivali ogromnu dobit u istoj djelatnosti (Vuk Hamović) i u istim okolnostima nije dokaz nesposobnosti i kriminala i ovog rukovodstva Elektroprivrede?!

Nesposobnjakovići, lažovi i kriminalci ne smiju voditi i pljačkati niti jednu javnu kompaniju. Pa prema tome je neophodno i djelovati.
Odmah otpustiti onoga ko je diktirao ovaj demant jer prikriva i opravdava nesposobnost i kriminal u Elektroprivredi ako i sam u njemu nije učestvovao i od njega imao koristi.
Odmah uhapsiti, staviti pod istragu, otpustiti, prema odgovornosti kazniti i na dugogodišnju robiju poslati ne samo nesposobnog uhljeba Džemu Borovinu nego svakoga odgovornog iz ovakve uprave za ovu i/ili druge štete nanjete kompaniji.

Samo tako se može spriječiti da se i dalje, u svakom novom mandatu, pljačka i uništava ova kompanija i društvo u cijelosti.

slavuj
Postovi: 1309
Pridružen/a: 19 ruj 2013, 11:29

Re: Elektroprivreda BIH

PostPostao/la slavuj » 06 kol 2018, 08:39

Kada na stranici SASE pogledam sastav Nadzornog odbora,menadžmenta i odbora za reviziju ozbiljno se zabrinem za budučnmost onih koji se obrazuju u ovom našem sistemu!Tamo ,u organima Elektroprivrede,sve dr.,mr.,i nema koje sve akademske titule tu fali!
Vidi se još i koliko ti ljudi tamo vjeruju u firmu kojom upravljaju!Svi zajedno imaju preko 70 dionica svoje firme!Znaju ljudi koliko je pljačkaju pa neće da dolaze u situaciju da kradu iz vlastitog džepa!A koliko su pametni pokazuju i ova glupa objašnjenja od kuda im taj gubitak!Sve smo mi to kolektivno odlučivali,kažu!I to smatraju opravdanjem!Nečuveno!Nikada gluplju skupinmu pripadnika tzv akademske zajednice na jednom mjestu nisam vidio.Istina,svi kriminalizirani direktori ,od Arslanagića,Mulahasanovića,Kapetanovića pa evo do ovog u Elektroprivredi,imali su uvijek oko sebe po nekoliko profesora,doktora ,ali ovoliko baš niko!Nekakav Dačo koji je svojevremeno u Foči držao podrum pića,nakon što bi mu inventurom bio utvrđen manjak,rekao bi:Pošten ja,pošten Meša,al vali pa vali!A ovdje fali najviše pameti.Kriminal im je imanentan,ali nemaju pameti ni toliko da shvate da je sramota na kapitalu od 2,2 milijarde,SLOVIMA;DVIJEMILIJARDEDVJESTOTRIDESETSEDAMMILION km zaraditi dvadesetak miliona,s koliko se oni fcale!Pa tolikoi njihovim stranačkim pokroviteljima i njima treba pravi investitor ili izvođać,dati mita mita da bi došao u priliku da investira ili da gradi neku tamo elektranu na Bosni ili Drini!
Trenutno ne poznajem nikoga od ovih silnih magistara i doktora što tamo uredno pljačkaju za svoj ili stranački račun,ali sam poznavao trojicu ranijih direktora .I mada ni oni nisu bili neke cvječke,neki čak i dosta skromnih mogučnosti,ipak su za ove sadašnje sve sami top menadžeri!
Stranački prvaci,iliti prvi u Bošnjaka se utrkuju ko će više braniti o vu zemlju i ovaj narod od povampirenih Milošebvića i Tudžmana,a voda protiće.
Nema niti jedne poratne elektrane.Polupismeni ljudi poslije onog rata već su uvelike koristili nove Jablanice.jajca i sl. a ovi sa ovolikom gomilom doktora ne mogu ni da kvalitetno podmažu strojeve koje su naslijedili!Jedini izlaz je poslati ih tamo negdje pored jajca!Neko će to morati učiniti!Tudžman ni Milošević ni u ovim reinkarnacijama nam nikako ne mogu napraviti štete koliko je rade ovi naši,odnosno njihovi akademski nadzor i menadžment!

adnan1987
Postovi: 82
Pridružen/a: 16 sij 2018, 11:52

Re: Elektroprivreda BIH

PostPostao/la adnan1987 » 07 kol 2018, 08:56

Zna li neko kako su rudnici u sastavu koncerna poslovali na polugodištu tj. da li se barem malo popušta omča oko vrata EP BIH zvana rudnici ?

brzi
Postovi: 625
Pridružen/a: 31 srp 2012, 14:34

Re: Elektroprivreda BIH

PostPostao/la brzi » 10 kol 2018, 09:01

Elektroprivreda HZ HB rast prihoda sa 139 na 214 miliona KM, dobit u prvih šest mjeseci 38,6 miliona.
Gotovina povećana sa prošlogodišnjih 18 miliona na 57 miliona KM ove godine.

panzer
Postovi: 6284
Pridružen/a: 11 ožu 2010, 21:30

Re: Elektroprivreda BIH

PostPostao/la panzer » 27 kol 2018, 08:12

Iako će i drugi dio godine biti dobar,teško je očekivati da EPBIH do kraja godine pređe 60 miliona KM dobiti.

Bosna i Hercegovina je za period januar-juni 2018. godine izvezla električne energije u vrijednosti 330,9 miliona KM, izvještava Indikator.ba.
To je za 31,4 posto više nego u istom periodu prošle godine, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH.
Istovremeno, naša zemlja uvezla je električne enerije za 78,2 miliona KM što je za 48,5 posto manje nego u istom periodu 2017. godine.
Dobri rezultati u izvozu i uvozu električne energije ove godine održavaju povoljne hidrološke prilike, za razliku od prošle godine koja je u tom pogledu bila jedna od najgorih.
Sve ovo odrazilo se na poslovanju elektroprivrednih preduzeća. Tako je Elektroprivrerda HZHB Mostar povećala poslovne prihode u odnosu na poršlogodišnje polugodište za 53,7 posto na 214,7 miliona KM, te je ostvarila neto dobit od čak 38,66 miliona KM.
Elektroprivreda HZHB, koja proizvodnju uglavnom bazira na hidroelektranama, od prije nekoliko mjeseci proizvodi struju i iz prve vjetroelektrane u BiH -Mesihovina.
Za razliku od mostarske, sarajevska elektroprivreda je imala za 14,5 posto manje poslovne prihode nego lani, ali je sa gubitka od 22,8 miliona KM na polugodištu došla do dobiti od 28 miliona KM.
Treba imati na umu da je na prošlogodišnje poslovanje Elektroprivrede BiH osim loše hidrologije uticao i ugovor sa mostarskim Aluminijem o isporuci električne energije, koji se zbog naglog skoka cijene struje na berzi pokazao naodrživim te je sa polugodištem prošle godine i raskinut.

Vanredno dobre rezultate ove godine imala je i Elektroprivreda RS koja je izvijestila o 56 miliona KM dobiti u prvih šest mjeseci 2018. godine, a u "zelenom" su bila sva zavisna preduzeće iz sastava holdinga.

Ukoliko se povoljan razvoj nastavi do kraja godine, BiH bi mogla u 2018. ostvariti vrijednosno najveći izvoz električne energije u posljednjih nekoliko godina i premašiti brojku od 471,9 miliona KM ostvarenih 2013. godine.

proleter
Postovi: 1633
Pridružen/a: 14 ruj 2012, 13:45

Re: Elektroprivreda BIH

PostPostao/la proleter » 27 kol 2018, 09:00

panzer je napisao/la:Iako će i drugi dio godine biti dobar,teško je očekivati da EPBIH do kraja godine pređe 60 miliona KM dobiti.


Treba imati na umu da je na prošlogodišnje poslovanje Elektroprivrede BiH osim loše hidrologije uticao i ugovor sa mostarskim Aluminijem o isporuci električne energije, koji se zbog naglog skoka cijene struje na berzi pokazao naodrživim te je sa polugodištem prošle godine i raskinut.Nevjerovatno kako je javnost, pogotovo opozicija, olako prešla preko ovog, ako ovo nije za smjenu i odgovornost onda nije čudo kakva smo banana država. Doduše niko nije odgovarao ni za 180 poginulih u Dobrnji, za ovu trojicu nedavno poginulih u HE Kostela kod Bihaća itd itd
Posebna je priča direktor Bajazit Jašarević, inače potpisnik katastrofalnog ugovora sa Indijcima u GIKIL-u, osoba koja je napravila pustoš gdje god je došla, ali je u prvim safovima kada treba proučiti fatihu na dženazama poginulim rudarima Zenice, Breze itd.
Niti jedan MW EPSR nije napravila dok drugi izgradiše termoelektrane, hidroelektrane, vjetroparkove...
Predpostavljam da će položiti četvrti kamen temeljac za HE Vranduk (gdje će vjerovatno EPSR platit milionske penale Strabagu) , negdje u septembru naravno...

panzer
Postovi: 6284
Pridružen/a: 11 ožu 2010, 21:30

Re: Elektroprivreda BIH

PostPostao/la panzer » 27 kol 2018, 15:21

Evo šišmiša opet.
VE Podveležje se pokazalo kao dobro "ulaganje" pa sad izmišljaju novi vjetroelektropark.

Što bi rekla vladajuća kasta "hvali vjetar,drži se glasačke mašinerije iz rudnika".


Njemačka razvojna banka odobrila je bespovratna finansijska sredstva, koja je obezbijedila njemačka Vlada pod okvirom Njemačke razvojne saradnje sa BiH.

U okviru pripreme projekta će biti izvršena dodatna mjerenja vjetropotencijala mjernim stubom i LIDAR-om, izrada bankabilne izvodljivosti, geološko geotehnička istraživanja, procjena uticaja Vjetroelektrane na okoliš i socijalni razvoj, kao i izrada studije izvodljivosti.

Predviđena je i izrada studije baznog stanja faune ptica i šišmiša, transportne, te studije priključenja Vjetroelektrane na prijenosnu mrežu kao i izrada elaborata i odgovarajuće projektne dokumentacije.

JP Elektroprivreda BiH planira izgradnju do 25 vjetroagregata ukupne instalisane snaga do uključivo 60 MW, ovisno o vrsti turbina.

Dosadašnje analize procjenjuju minimalnu godišnju proizvodnju 110 GWh električne energije.

Lokalitet planirane Vjetroelektrane ¨Bitovnja¨ nalazi se na području sjevernog dijela Općine Konjic, u blizini granice sa susjednom Općinom Kreševo, udaljen oko 30 km zapadno od Sarajeva. Prostire se na planinskom grebenu sa visinom između 1.530 i 1.700 m iznad nivoa mora.

Vjetroelektrana „Bitovnja“ jedan je od ključnih proizvodnih elektroenergetskih objekata na bazi obnovljivih izvora energije planiran za realizaciju u okviru Dugoročnog plana razvoja JP Elektroprivreda BiH.

panzer
Postovi: 6284
Pridružen/a: 11 ožu 2010, 21:30

Re: Elektroprivreda BIH

PostPostao/la panzer » 28 kol 2018, 09:57

Izgleda EPBIH prodaju struju na pragu. Ne znam jesu li ranije direktno izvozili ali sada su nekakvi trgovci glavni izvoznici.

Najveći izvoznik struje u BiH u prvih šest mjeseci ove godine bio je EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari.
Prema podacima Državne regulatorne komisije za električnu energiju BiH (DERK), ova kompanija je u pomenutom periodu na inostrana tržišta izvezla ukupno 975 gigavat-časova električne energije, što predstavlja više od 28% svih realizovanih prekograničnih transakcija.

Kako su naveli iz DERK-a, ukupan izvoz struje u prvoj polovini ove godine iznosio je 3.403 gigavat-časa, a njegova vrijednost bila je 276 mil KM.

Nakon RiTE Stanari, najveći izvoznik struje u BiH je Elektroprivreda Republike Srpske (ERS) sa 572 gigavat-časova, te GEN-I iz Sarajeva (514 GWh) i Alpik energija Sarajevo (316 GWh).

Ove četiri kompanije, od ukupno 15 elektroenergetskih subjekata koji su učestvovali u ovim poslovima, ostvarile su čak 69% izvoza.

Ukoliko ovaj trend bude nastavljen i u narednom periodu, izvoz struje u 2018. godini mogao bi premašiti prošlogodišnji, koji je iznosio 5.161 gigavat-čas, a čija je vrijednost iznosila oko 463 mil KM.


Natrag na “INVEST.BA”

Online

Trenutno korisnika/ca: Nema prijavljenih korisnika/ca. i 19 gostiju.