Bankarski sektor

panzer
Posts: 6473
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Bankarski sektor

Post by panzer » 12 Apr 2018, 11:27

Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft objavljuje: PONUDU za preuzimanje društva Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina, ul. Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo Ponudioc je Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft sa sjedištem Sparkassenplatz 4, A-8010 Graz, Austrija Ponudilac nudi za svaku pojedinu redovnu (običnu) dionicu iznos od 115,00 KM ili 115% nominalne vrijednosti dionice. Rok za plaćanje deponovanih dionica dioničarima koji prihvate ponudu je 7 dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanja
Par godina se polako diže cijena uz nekoliko dionica na preko 100 KM. Sad se ovo svakako mora prihvatiti.

brzi
Posts: 663
Joined: 31 Jul 2012, 14:34

Re: Bankarski sektor

Post by brzi » 12 Apr 2018, 12:06

Kako idu ova preuzimanja za par godina neće nam berza ni trebati, sve što išta vrijedi preći će u d.o.o. a samo propale firme će ostati dioničarske.

panzer
Posts: 6473
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Bankarski sektor

Post by panzer » 23 Apr 2018, 09:40

Kako sam dobio naznaku, Procredit banka će se vjerovatno povući iz BIH. Ali vidjet ćemo da li je to stvarno tako.

panzer
Posts: 6473
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Bankarski sektor

Post by panzer » 22 May 2018, 09:49

OBAVIJEST O USPJEŠNOSTI PREUZIMANJA DRUŠTVA Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina
Ponudu za preuzimanje Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft u postupku preuzimanja društva Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina(“Ciljno društvo”), sa sjedištem u Sarajevu, Zmaja od Bosne 7 je prihvatilo 149 dioničara, vlasnika redovnih (običnih) dionica Ciljnog društva.
U postupku preuzimanja Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft je stekla 10.784 redovnih (običnih) dionice što predstavlja 1,2471% od ukupnog broja emitovanih dionica s pravom glasa Ciljnog društva.
Nakon preuzimanja Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft ima ukupno 849.944 ili 98,2898% redovnih (običnih) dionica Ciljnog društva.
Zar se ovo isplatilo prodati? Prošle godine dobit 23 KM po dionici tako da je trebalo tražiti bar 200 KM kao otkupnu cijenu.

brzi
Posts: 663
Joined: 31 Jul 2012, 14:34

Re: Bankarski sektor

Post by brzi » 06 Aug 2018, 09:39

Raffeisen banka u prvom polugodištu povećala dobit sa 52 na 57 miliona KM.
Banana države su najbolje za poslovanje.
Osnovni kapital iznesu iz zemlje u tri godine ali koga to brine.

panzer
Posts: 6473
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Bankarski sektor

Post by panzer » 06 Aug 2018, 09:41

Ali ga i unesu kad zatreba. Teško da bi neka domaća banka imala snage da iznese kreditiranje i potrebe privrede.

adnan1987
Posts: 118
Joined: 16 Jan 2018, 11:52

Re: Bankarski sektor

Post by adnan1987 » 07 Aug 2018, 08:54

Dobit domaćih banaka na polugodištu:

ASA Banka 614 hiljada
Privredna Banka 2,87 miliona
BBI 4,11 miliona
KIM Velika Kladuša 1 milion
Union Banka 1,57 miliona
Vakufska banka - nije objavljeno, špekuliše se da je dobit izrazito mala.

ummet
Posts: 236
Joined: 29 Jan 2014, 16:18

Re: Bankarski sektor

Post by ummet » 20 Aug 2018, 23:40

Dionica Deutsche bank AG na 9.77 EUR, bila je u Junu i ispod 9.00, čini mi se oko 8.90.
Ono što mi je u suštini i najinteresantnije, je činjenica da je cijena sada manja nego što je bila 2008 nakon onog kuršlusa.

Trend isto ne obećava.

panzer
Posts: 6473
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Bankarski sektor

Post by panzer » 29 Aug 2018, 08:06

Dobro je je ovaj sektor ima izuzetnu dobit ali nije dobro da mu ni jedan drugi sektor nije ni blizu. Čak su i telekomunikacije daleko ispod ove dobiti.
Bankarski sektor Bosne i Hercegovine je u prvom polugodištu 2018. godine ostvario je neto dobit u iznosu od 225,7 miliona KM, izvještava Indikator.ba.

To je za oko 4,9 posto više nego u istom periodu prošle godine kada je dobit iznosila 215,2 miliona KM.

Nakon skromnijeg početka godine i ostvarene dobiti od 110,3 mil KM u prvom kvartalu (7,8 posto manje nego u prvom kvartalu 2017), profitabilnost bankarskog sektora povećana je u drugom kvartalu ove godine.
Polovinu profita ostvarile su dvije najveće banke u sistemu UniCredit bank Mostar i Raiffeisen bank d.d. Sarajevo.
Profit ove dvije banke je gotovo identičan - UniCredit je okončala period januar-juni u plusu 57,6 mil KM, a Raiffeisen 57,2 mil KM.

Dobit 23 banke, koliko ih ima u BiH, bilježi rast iako su njihovi ukupni prihodi smanjeni za nešto manje od 0,8 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Ukupan prihod banaka bio je na kraju polugodišta 2018. godine 709,0 miliona KM, dok je u godinu ranije iznosio 714,5 mil KM.

Banke su na kraju juna 2018. godine imale 4,1 posto više plasiranih kredita nego u decembru prošle godine, a ukupni krediti prvi put su premašili brojku od 19 milijradi KM (ukupno su u junu 2018. iznosili 19,18 mlrd KM).

Neto prihodi od kamata bilježe rast od 1,1 posto na 415,9 mil KM nakon što su u istom prošlogodišnjem razdbolju iznosili 411,2 mil KM.
Omjer neto prihoda od kamata prema ukupnom prihodu zabilježio je rast na 58,7 posto, nakon 57,7 posto u prvom kvartalu 2017. godine.
Istovremeno, nekamatni rashodi smanjeni su za oko 3 posto na 478,2 miliona KM.
Ukupna aktiva banaka nastavila je rast iz prošle godine, dobivši na vrijednosti u odnosu na kraj prošle godine dodatnih 5,5 posto te je dostigla 28,75 mlrd KM. Najveći dio aktive otpada na dvije najveće banke - mostarski UniCredit ima aktivu vrijednu oko 6,8 mlrd KM, a Raiffeisen oko 5,2 mlrd KM.

proleter
Posts: 1633
Joined: 14 Sep 2012, 13:45

Re: Bankarski sektor

Post by proleter » 29 Aug 2018, 10:21

I ne imali kada napr. Uni Kredit na 5 KM uplate uzima 3 KM provizije.
Deru na naknadama i provizijama, nema države da zaštiti narod od ovog udruženog zločinačkog poduhvata.

Post Reply