Vijesti iz ekonomije/privrede

Sabur2
Posts: 1224
Joined: 16 May 2010, 01:30

Re: Vijesti iz ekonomije/privrede

Post by Sabur2 » 19 Feb 2019, 13:19

Meni se dapače po okusu čini kao 30% kikirikija. :lol:
Uglavnom, nije loše uopšte i sviđa mi se što nije previše slatko.
Nadam se da će zadržati kvalitet, popraviti dizajn (žir ipak nije za ljudsku ishranu) i povećati izvoz.

adnan1987
Posts: 187
Joined: 16 Jan 2018, 11:52

Re: Vijesti iz ekonomije/privrede

Post by adnan1987 » 19 Feb 2019, 16:20

Prije rata na etiketi Maze bila je samo glava vjeverica u krupnom planu, nije bilo čitavo tijelo i očito je urađen potpuno novi logo.Vrlo sličan logo imala je i proizvodna linija za bebe "Bevipan".
Oko dileme da li je žir ili lješnjak, pa nekako nije ni žir ni lješnjak, baš je između.Može se konstatovati da je kapa na plodu identična onoj na žiru a sam plod ima oblik lješnjaka.

Koliko sam mogao "promahalati" sa uposlenicama supermarketa prodaja ide i više nego odlično tako da AS Group ovo jednostavno mora iskoristiti i trebali bi što prije izbaciti još ovakvih kvalitetnih proizvoda dok je narod još na radnoj temperaturi.

brzi
Posts: 720
Joined: 31 Jul 2012, 14:34

Re: Vijesti iz ekonomije/privrede

Post by brzi » 19 Feb 2019, 18:01

adnan1987 wrote:Prije rata na etiketi Maze bila je samo glava vjeverica u krupnom planu, nije bilo čitavo tijelo i očito je urađen potpuno novi logo.Vrlo sličan logo imala je i proizvodna linija za bebe "Bevipan".
Oko dileme da li je žir ili lješnjak, pa nekako nije ni žir ni lješnjak, baš je između.Može se konstatovati da je kapa na plodu identična onoj na žiru a sam plod ima oblik lješnjaka.

Koliko sam mogao "promahalati" sa uposlenicama supermarketa prodaja ide i više nego odlično tako da AS Group ovo jednostavno mora iskoristiti i trebali bi što prije izbaciti još ovakvih kvalitetnih proizvoda dok je narod još na radnoj temperaturi.
žir je jestiv,..
http://www.fanico.rs/blog/Brasno_od_hra ... ishrani/16
a na slici je žir bez ikakve sumnje

panzer
Posts: 6808
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Vijesti iz ekonomije/privrede

Post by panzer » 21 Feb 2019, 09:19

Bar je bilo neke fiskalne discipline. Mada nije ni bilo teško sa ovakvom naplatom direktnih i indirektnih poreza i dodatnih nameta.
Ukupan unutrašnji dug Vlade FBiH u vrijednosnim papirima 31. decembra 2018. godine iznosio je 673,4 mil KM i u odnosu na protekli kvartal manji je za 40 miliona KM ili 5,61 posto, a u odnosu na godinu ranije manji je za 198,7 miliona KM, izvještava Indikator.ba.

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH na dan 31. decembra prošle godine iznosio je 5,4 mlrd KM ili 3,1 mlrd dolara i manji je od duga u proteklom kvartalu za 152,3 mil KM ili 2,74 posto.
Ukupan dug u vrijednosnim papirima najvećim dijelom je koncentrisan u obveznicama, ukupno 633,4 miliona KM, pri čemu na tržišne obveznice otpada 430 miliona konvertibilnih maraka.
Dug po tržišnim obveznicama smanjen je za 100 miliona KM u odnosu na isti period 2017. godine.
U ovoj godini, u posljednjem kvartalu, dospijevaju tržišne obveznice u vrijednosti 50 i 40 miliona KM, što znači da će se njihovom otplatom dug po osnovu tržišnih obveznica u ovoj godini dodatno smanjiti za još 90 miliona KM, na 340 miliona KM.

Dug po osnovu trezorskih zapisa iznosio je na kraju 2018. godine 40 miliona KM i oni dospijevaju sredinom 2019 godine.

Sa dospjećem petogodišnjih obveznica u iznosu od 50 miliona KM, koje su emitovane u oktobru 2014. godine a dospijevaju u istom mjesecu 2019. godine, isteći će skupi vrijednosni papiri koji su imali kuponsku kamatu od 5,05 posto.

Sljedeće obveznice koje dospijevaju imaju značajno manju kamatnu stopu koja u slučaju obveznica izdatih 4. decembra 2018. iznosi svega 0,90 posto. Riječ je o obveznicama koje nose zaduženje od 20 miliona KM.

Novih emisija vrijednosnih papira Federacije BiH nije bilo u ovoj godini, te je očigledno da se to ostavlja novoj vladi koja treba da bude formirana.

adnan1987
Posts: 187
Joined: 16 Jan 2018, 11:52

Re: Vijesti iz ekonomije/privrede

Post by adnan1987 » 21 Feb 2019, 16:04

Naplata direktnih poreza i u prvom mjesecu 2019 godine ima rast od 7+% i uz dodatnu fiskalnu disciplinu biće love u budžetu i to poprilično

panzer
Posts: 6808
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Vijesti iz ekonomije/privrede

Post by panzer » 25 Feb 2019, 13:39

Da je situacija na finansijskim tržištima neobična, dokazuju ovih dana i online banke koje nude kredite s visokim negativnim kamatnim stopama za potrošačke kredite.

Njemački kreditni portal Smava najavio je prije nekoliko dana da će ponuditi kredit s deset posto negativne kamatne stope!

Tako će onaj ko pozajmi 1.000 eura platiti mjesečni obrok od 37,25 eura za dvije godine. Na taj način zajmodavac će ukupno platiti 894 eura (u roku od 24 mjeseca) te će tako zaraditi 106 eura.
Čudna vremena idu na ruku zajmoprimcima, ali štediše gube depozite, na koje je kamatna stopa znatno niža od inflacije.
Radi se prvenstveno o promotivnom potezu Smave, ali "teškoća" je u tome što su vrlo selektivni kome dodjeljuju takve kredite. Između ostalog, dužnik mora biti njemački državljanin.

Smava, koja planira uvrštenje svojih dionica na berzu, prošle je godine ojačala svoju poziciju, odobravajući više od dvije milijarde eura kredita (i sa pozitivnom i negativnom kamatnom stopom), što je 70 posto više nego godinu prije.
Sve džaba

Samo dokle će ...

ummet
Posts: 249
Joined: 29 Jan 2014, 16:18

Re: Vijesti iz ekonomije/privrede

Post by ummet » 25 Feb 2019, 15:30

Evo raspade se se bina na sarajevo business forumu. Pomenu Duska Jurisic urušavanje. Koja šarada.


panzer
Posts: 6808
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Vijesti iz ekonomije/privrede

Post by panzer » 27 Feb 2019, 13:31

Ustavni sud Republike Srpske (RS) utvrdio je danas da je neustavna odredba člana Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.
Tom odredbom je propisano da članovi i radnici Komisije za hartije od vrijednosti RS-a ne odgovaraju za štetu koja nastane prilikom obavljanja dužnosti u okviru ovog zakona, osim ako se dokaže da su određenu radnju koja je prouzrokovala štetu učinili ili propustili učiniti namjerno.

Ocijenjeno je da je ovakvim propisivanjem zakonodavac znatno ograničio, odnosno umanjio građansku odgovornost navedenih subjekata, čime se ove osobe stavljaju u privilegovani položaj u odnosu na ostale građane, što predstavlja povredu ustavnih odredaba kojima se garantuje ravopravnost svih građana i načelo vladavine prava.
Za razliku od kolega im u drugom entitetu.

ummet
Posts: 249
Joined: 29 Jan 2014, 16:18

Re: Vijesti iz ekonomije/privrede

Post by ummet » 06 Mar 2019, 23:26

RS je drzava za covjeka u odnosu na FBiH. Barem na papiru, i prema zakonima i propisima. A to sto ugovor za prodaju Boske nestane iz ministarstva, eh sad, ne treba cjepidlacit.

Post Reply